Het ABC van [C]rowdfunding, [B]innenhalen van sponsors en Het [A]ctieplan voor de ontvangst van donaties...

Kortom: Het stappenplan...

IS HET DAN ECHT ZO SIMPEL ALS TELLEN VAN 1, 2 en 3.
...Met onze aanwijzingen en HULP vast wel!


Kortom: Beschrijf a.d.h.v. de volgende aanwijzingen JUIST ZELF en in JOUW EIGEN woorden en dus in grote lijnen Jouw: ...

...[A]ctie, [B]iografie, [C]lub details; [C]ampagne; en/of [C]rowdfunding behoeften, [D]oel, [E]ind resultaat [F] Follow-Up / de [F]aciliteiten die je nodig hebt, [G]ive backs, [H]oe dankbaar je bent bij het behalen van het resutaat / + tussenresultaten en de [I]mpact daarvan / de [I]nitiatieven die je gaat nemen... = [J]ouw succes factoren !! !

Naar volledige website